Hrvatska “izgubila” djecu bez pratnje

Otvoreno pismo udruge Are You Syrious? Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Pučkom pravobranitelju te Pravobraniteljici za djecu, povodom učestalih nestanaka maloljetnih izbjeglica iz dječjih domova u RH

Image for post
Image for post
Dio djece izbjeglica smještenih u Hrvatskoj ovog je tjedna krenuo u školu. Drugi su završili u rukama krijumčara. Foto: AYS
  1. Nadalje, adekvatnost usluge koja se pruža djeci smještenoj u centrima postaje upitna s obzirom na to da djeca nemaju pristup prevoditeljima, osim u rijetkim, formalno-proceduralnim situacijama. Na taj način, dijete često nije u mogućnosti komunicirati sa stručnjacima u centru te usluge koje centri inače pružaju, poput psihosocijalne podrške, a koje su propisane Pravilnikom o minimalnim uvjetima pružatelja socijalnih usluga djetetu (NN 40/2014 i 66/2015) — djetetu bez pratnje koje ne govori hrvatski, a ponekad ni engleski jezik, ostaju nedostupne.
  2. Djeca bez pratnje smještena u navedenim centrima nisu uključena u obrazovanje i nije im omogućen tečaj hrvatskoga jezika, a uz pokoju iznimku, niti drugi tipovi sadržaja. Time se u potpunosti sprečavaju procesi društvene integracije i stvaraju uvjeti kojima se dijete na neki način potiče na bijeg s krijumčarima. Također, takav nedostatak podrške negativno utječe na ovu djecu koja su u mnogim slučajevima imala negativna ili traumatična iskustva i u zemlji iz koje bježe, i u samoj situaciji izbjeglištva.
  1. Potrebno je pružiti adekvatnu i pravovremenu pravnu podršku, na koju ova djeca imaju pravo te ubrzano pokretati procese spajanja obitelji.
  2. Potrebno je hitno svu djecu uključiti u srednje škole i/ili pučka učilišta te im organizirati formalni tečaj hrvatskoga jezika u smislu pripremne nastave. Pritom je potrebno voditi računa o djetetovim dosadašnjim obrazovnim iskustvima i interesima.
  3. Potrebno je organizirati aktivnosti za djecu unutar i izvan centara, poput sudjelovanja djece u kreativnim radionicama, sportskim i kulturnim aktivnostima, kao jedan od vidova nužne psihosocijalne podrške i facilitacije procesa društvene integracije.
  4. Potrebno je hitno ustanoviti nacionalnu koordinaciju ovih institucija te na tjednoj bazi transparentno objavljivati podatke o maloljetnicima bez pratnje koji se nalaze u svim centrima u Hrvatskoj. Kao što smo spomenuli, koordinacija među ustanovama ne postoji, a podaci se ne objavljuju, čime se dobrobit, a u konačnici i sigurnost djece dovodi u pitanje.
  5. Potrebno je stvoriti uvjete za smještaj djece u alternativnu skrb i preispitati postojeću praksu smještanja djece izbjeglica bez pratnje u domove za odgoj djece i mladeži, odgojne domove i odgojne zavode kao mjeru, jer se time ona dodatno izoliraju, stigmatiziraju i kriminaliziraju.

Daily news digests from the field, mainly for volunteers and refugees on the route, but also for journalists and other parties.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store